Open / Sluiten menu.
 

-- Symposium Emotionele ontwikkeling als basis -- Inleiding

Een internationaal, wetenschappelijk symposium over: Emotionele ontwikkeling als basis voor psychisch gezonde ontwikkeling bij mensen met een ontwikkelingsbeperking op 23 april 2015 in de aula van Universiteit Tilburg.

 

emotionele ontwikkeling als basis

 

Verschillende onderzoekers - zowel op het gebied van de neurowetenschappen als op het gebied van de ontwikkelingspsychologie - benadrukken tegenwoordig de belangrijke rol van emoties in de psychische gezondheid. Hierbij gaat de aandacht van de wetenschappers voornamelijk uit naar de expressie en regulatie van emoties en hun invloed op sociaal gedrag en het ontstaan van psychopathologie. Sinds kort zoemen onderzoekers ook in op de emotionele ontwikkeling. Daarbij wordt gekeken hoe deze de totale psychosociale ontwikkeling beïnvloedt en hoe stoornissen in de emotionele ontwikkeling ten grondslag kunnen liggen aan psychische problemen.

 

In de zorg voor mensen met een ontwikkelingsbeperking (zoals een verstandelijke beperking of ASS) is het thema emotionele ontwikkeling nauwelijks wetenschappelijk actueel. Er zijn wel positieve berichten vanuit de praktijk over het gebruik van de SEO en de SEO-R (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling) in de integratieve diagnostiek en behandeling van mensen met een ontwikkelingsbeperking die probleemgedrag of psychische stoornissen vertonen. Er wordt bij integratieve diagnostiek en behandeling vooral gekeken naar het emotionele ontwikkelingsniveau en de rol van dit niveau in het ontstaan van gedrags- en psychische problematiek.

 

Regulatie van emotionele lading kan bij mensen met een verstandelijke beperking of ASS zeer problematisch zijn. Dit kan zowel de sociale ontwikkeling als het sociaal functioneren bij deze mensen belemmeren. Het emotionele ontwikkelingsniveau kan bepalend zijn voor het ontstaan van hechtingsgedrag en een veilige gehechtheid. Deze zijn op hun beurt weer bepalend voor de sociale interactie en het gedrag van de persoon.

 

Publiek

 

Door een onderkenning van het emotionele ontwikkelingsniveau kunnen bij mensen met een ontwikkelingsbeperking de basale emotionele behoeften ontdekt worden en kunnen daarnaast de gedragskenmerken van de persoon beter begrepen worden. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden in de hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking of ASS.

 

Professionals in de zorg worden zich er steeds meer van bewust dat de emotionele ontwikkeling (naast de cognitieve ontwikkeling) een wezenlijke rol speelt in de persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met verstandelijke beperking of ASS. Hulpverleners stemmen de strategie voor behandeling en ondersteuning dan ook steeds vaker af op het emotionele ontwikkelingsniveau van hun cliënt.

 

Door de groeiende belangstelling voor het thema emotionele ontwikkeling, groeit ook de behoefte aan kennis en uitwisseling van praktische ervaringen rond de implementatie van het aspect emotionele ontwikkeling in de dagelijkse zorg voor mensen met een ontwikkelingsbeperking. Dit is een belangrijke aanleiding voor het organiseren van dit symposium.

 

Programma

Dit symposium heeft tot doel om de huidige wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit het veld bij elkaar te brengen en op deze manier een stimulans te geven zowel aan verder onderzoek als aan goede praktijkvoorbeelden in de zorg voor mensen met een ontwikkelingsbeperking. Ook zal aandacht worden besteed aan recente ontwikkelingen met betrekking tot diagnostische instrumenten op het gebied van emotionele ontwikkeling.

 

De programmacommissie bestaat uit em. prof. dr. A. Došen, dr. M.J.A. Feltzer, en drs. A.J.C. van den Broek.

 

programmacommissie

 

Doelgroep

Het symposium is met name bedoeld voor gedragsdeskundigen, (kinder)psychiaters en AVG-en die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een autisme spectrum stoornis.

 

Accreditatie

Voor dit symposium is accreditatie toegekend door:

 • het accreditatiebureau NIP/NVO:
  • K&J/OG opleiding - diagnostiek: 1 punt
  • K&J/OG opleiding - behandeling: 1 punt
  • K&J/OG opleiding - overig taken: 0,5 punt
  • K&J/OG herregistratie: 5 punten
 • Het Register Vaktherapie voor 5 punten
 • de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) voor 5 punten

 

Organisatie symposium

Het symposium wordt geörganiseerd door FORTIOR in samenwerking met Universiteit Tilburg, SENSEO en Landelijk Netwerk Emotionele ontwikkeling (LNEO).

 

Download hier de handouts van het symposium emotionele ontwikkeling als basis op 23 april 2015 >>

 

Meer informatie

 

KnopStudiedagenArchief

 

 

 

KnopContact

 

 

 

 

 

HomeHandouts3

 

 

 

*/ ?>