Open / Sluiten menu.

Studiedag Gentle Teaching

Gentle Teaching is een begeleidingsmethodiek die wordt gebruikt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Volgens Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor (sociale) ontwikkeling bij de cliënt. De methode is erop gericht een warme relatie te ontwikkelen tussen de begeleider en cliënt.

 

De relatie is vooral essentieel voor cliënten die door hun kwetsbaarheden onvoldoende controle hebben over hun eigen emoties. Begeleiders kunnen de kwetsbare cliënt dan op stressvolle momenten ondersteunen en begeleiden. Vanuit een veilige en liefdevolle relatie kunnen begeleiders schadelijk gedrag bij hun cliënt voorkomen.

 

Verminderen van schadelijk gedrag

De visie van Gentle Teaching is dat ieder mens behoefte heeft aan verbondenheid met anderen. Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben een relatie nodig met echt contact van mens tot mens. Uiteindelijk wil iedereen zich geliefd en veilig voelen.

 

fortior scholing gehandicatenzorg

 

Mensen die het gevoel van verbondenheid "niet" ervaren, leven in een emotioneel isolement. De wereld voelt voor hen onveilig. Zij kunnen hierop reageren met onacceptabel gedrag voor de mensen om hen heen. Als de begeleiders deze cliënten opnieuw afwijzen vanwege hun gedrag, dan ontstaat weer een verwijdering in het contact. Zo ontwikkelt zich een vicieuze cirkel.

 

Gentle Teaching heeft een aantal leermiddelen waarmee begeleiders hun cliënten kunnen helpen zich weer veilig en verbonden te voelen. Hierdoor wordt schadelijk gedrag voorkomen.

 

Meer werkplezier

Gentle Teaching geeft begeleiders meer voldoening in hun werk. De kern van de methode is namelijk zorg en nabijheid in plaats van beheersing en afstand. Gentle Teaching sluit beter aan op de natuurlijke kwaliteiten van de begeleider en past bij de redenen waarom deze ooit voor werken in de zorg heeft gekozen.

 

Inhoud van de studiedag

Pouwel van de Siepkamp geeft trainingen en lezingen over Gentle Teaching en combineert dat met interim-management. Hij geeft je tijdens deze studiedag een inleiding op de methode Gentle Teaching.

 

Deze onderwerpen komen aan bod:
a) Algemene introductie van Gentle Teaching: Hoe is de methode ontstaan? Wat zijn de uitgangspunten en doel van Gentle Teaching?
b) Methodische aspecten van Gentle Teaching: Wat zijn de kernpunten van de basishouding? Hoe gebruik je de communicatie middelen? Welke technieken en werkwijzen heeft Gentle Teaching? Hoe bouw je een individueel plan op?
c) Persoonlijke ontwikkeling van de begeleider: Hoe kun je je eigen emoties onderkennen? Hoe ga je om met eigen normen en waarden? Hoe kun je constructief werken met je emoties?

 

Deelnemers worden aan het begin van de dag gevraagd een eigen cliëntcasus centraal te stellen en vanuit die cliënt de dag te volgen en bij te dragen in de discussies.

 

Accreditatie

Deze studiedag is geaccrediteerd door Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) voor 3 punten. Voor het krijgen van accreditatiepunten is het nodig dat je de studiedag bijwoont en dat je literatuur doorleest. Bekijk hier de literatuur voor deze studiedag >>

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking, zoals begeleiders, coördinerend begeleiders, vaktherapeuten, gedragskundigen, leerkrachten en leerlingbegeleiders. Ouders zijn ook welkom.

 

Inschrijven

De studiedag over Gentle Teaching vond plaats op 11 april 2013 en 14 maart 2014 in Utrecht van 10:00 tot 17:00.

 

Lees meer over:

Het programma van studiedag Gentle Teaching >>
De docent Pouwel van de Siepkamp >>
Literatuur (voor accreditatie) >>

 

KnopStudiedagenArchief

 

 

KnopContact

 

 

 

 

 

*/ ?>