Open / Sluiten menu.
 

Studiedag Contactgericht Ondersteunen

De houding van de begeleider speelt een essentiële rol in het maken van contact met de cliënt. Wat dat betreft zijn mensen met een ontwikkelingsbeperking een soort “vergrootglazen”. Dit vanwege de hoge eisen die ze aan het contact stellen. Ze laten hiermee precies zien wat ze nodig hebben.

 

De basis van Contactgericht Ondersteunen is de (her)ontdekking dat je houding een belangrijk instrument is in de relatie met een cliënt. Deze constatering lijkt een open deur, maar dat is niet zo, omdat de toepassing ervan heel lastig is en vaak niet goed van de grond komt.

 

Persoonlijke stijl van de professional

In een groot aantal gevallen wordt – bij behandeling of begeleiding - de blik op de methode of cliënt gericht. De houding van de begeleider blijft buiten beeld. Inmiddels is bekend dat de persoonlijke stijl van de hulpverlener bepalend is voor het effect van de hulpverlening. In de visie van Contactgericht Ondersteunen is het belangrijk dat de hulpverlener zijn cliënt respecteert, accepteert en met open vertrouwen tegemoet treedt.

 

Waar het dus om gaat, is dat je je bewust wordt van je houding. En dat je vervolgens je houding zo kiest dat je cliënt contact kan ervaren. Contact is onmisbaar voor de ontwikkeling en vooruitgang bij de cliënt.

 

Bewust zijn

Het gedrag van cliënten kan een positieve of negatieve reactie bij jou als begeleider oproepen. Dat is heel gewoon en vanzelfsprekend. Bij volwassenen echter die een speciale benadering nodig hebben, kunnen gevoelens van irritatie het contact belemmeren. Terwijl dat contact juist met die cliënt en in die situatie heel hard nodig is. Irritaties kunnen ontstaan als bijvoorbeeld je normen worden overschreden of als er getornd wordt aan je grenzen. Jezelf realiseren, dat je deze gevoelens hebt en waar ze vandaan komen, kan je helpen daar op een contactgerichte manier mee om te gaan.

 
Contactgericht Spelen en Leren

Contactgericht Ondersteunen is een variant op de methode Contactgericht Spelen en Leren (CSL). Deze methode is ontwikkeld door Anneke Groot en wordt vooral toegepast door ouders van kinderen met uitdagingen in het Autistisch Spectrum (AS) om een thuisprogramma op te zetten.

 

De uitgangspunten van CSL zijn zeer universeel en dus bruikbaar in veel meer situaties dan het gezin. Het gebruiken van de houding en contactelementen uit CSL voor volwassen cliënten in zorg en onderwijsomgevingen noemen we Contactgericht Ondersteunen. De methode wordt uitvoerig in een handleiding beschreven.

 

Een effectieve methode

Anneke Groot heeft de methode contactgericht ondersteunen bij enkele instellingen geïntroduceerd. Begeleiders zijn enthousiast over de persoonlijke en warme manier waarop Anneke hun bekend maakt met de methode. Ze blijken er voor zichzelf veel van te leren. In de handleiding staan een aantal voorbeelden van het positieve effect van Contactgericht Ondersteunen voor cliënten met een ernstige en met een lichte verstandelijke beperking. In de praktijk blijkt de methode te werken.


Inhoud van de studiedag

Anneke Groot besteedt tijdens deze studiedag veel aandacht aan de houding van de professional. Hoe kun je bijvoorbeeld omgaan met gevoelens van irritatie die het contact met de cliënt in de weg staan?

 

Als begeleider bouw je contact op met een doel. Je kunt hiermee de sociale en emotionele ontwikkeling van de cliënt stimuleren. Tijdens de workshop krijg je informatie over concrete technieken om contact te maken als dat minder vanzelfsprekend gaat.

 

De invalshoek van deze studiedag is dat er een ontwikkelingsaspect zit aan contact: de cliënt wordt zo uitgenodigd en gestimuleerd om aandacht te hebben voor de begeleider en open te staan voor wensen en verwachtingen van andere mensen.

 

Geschikt voor een brede doelgroep

De methode is te gebruiken bij mensen met uiteenlopende achtergrond: autisme, verstandelijke beperking, ernstig meervoudig beperking (EMB), licht verstandelijke beperking (LVG), GGZ. De gemeenschappelijke noemer bij deze mensen met uiteenlopende kenmerken is de vraag van de begeleider “Hoe maak ik contact?”

 

Accreditatie

De studiedag contactgericht ondersteunen is geaccrediteerd door Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) voor 3 punten. Als je accreditatiepunten wilt ontvangen dan is het nodig dat je de studiedag bijwoont en de literatuur doorleest. Bekijk hier de literatuur van deze studiedag >>

 

Prijs, datum en inschrijven

De workshop Contactgericht Ondersteunen was op 14 november 2014 in Utrecht van 10:00 tot 17:00.

 

Meer informatie

 

 KnopStudiedagenArchief

 

 

 

KnopContact

 

 

 

 

 

*/ ?>