Open / Sluiten menu.

Schaal voor emotionele ontwikkeling en het perspectief van de cliënt

  • dit symposium vond plaats op 7 juli 2016 van 13:30 tot 17:15 in Enschede
  • sprekers: Tanja Sappok, Filip Morisse, Leen De Neve, Jolanda Vonk, Angelique Peters en Joan Vermeulen en Xavier Moonen. Voorzitter is Paula Sterkenburg
  • over hoe een schaal voor emotionele ontwikkeling wel en niet bij kan dragen aan het nemen van het perspectief van de ander
  • Het symposium is een onderdeel van de internationale NEED-conferentie die van 6 tot 8 juli in Enschede plaats vindt. NEED staat voor Network of Europe on Emotional Development
  • Accreditatie is toegekend door bij NIP/NVO

 

Dit symposium wordt georganiseerd door Paula Sterkenburg (Bartimeus), Mieke Hoenderboom (De Twentse Zorgcentra) en FORTIOR.

 

Schaal voor emotionele ontwikkeling

 

Het perspectief van de ander

Om een kwalitatief goede ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met een verstandelijke beperking is het belangrijk om het perspectief van die mensen in te kunnen nemen. Zo is het belangrijk dat ouders en begeleiders zich ervan bewust zijn wat de persoon met een beperking kan en aankan. Daarnaast is het essentieel om na te gaan wat hij/zij nodig heeft. Neem je als ouder of begeleider niet of te weinig het perspectief in van de cliënt en heb je te weinig zicht op de mogelijkheden en beperkingen van deze persoon, dan krijg je onder- of overvraging.

 

Een manier om het perspectief van de cliënt in te nemen is door het niveau van emotionele ontwikkeling te bepalen. Door ervaringen in de praktijk is duidelijk geworden dat aandacht voor emotioneel functioneren onmisbaar is voor de adequate ondersteuning van de psychosociale ontwikkeling van deze mensen. Die aandacht is ook nodig voor het ontdekken van de processen die tot probleemgedrag en psychopathologie leiden. Voor het bepalen van het niveau van emotionele ontwikkeling is de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling - Revised² (SEO-R²) in gebruik. Momenteel is een ingekorte versie van de SEO-R², de Scale for Emotional Development - Short (SED-S), in ontwikkeling. Aan deze schaal werkt een internationale groep van deskundigen uit Duitsland, België en Nederland. De stand van zaken zal worden gepresenteerd door de voorzitter van deze groep Tanja Sappok.

 

Inzicht in alleen de basisbehoefte is niet voldoende

Om het perspectief van de cliënt in te kunnen nemen is het niet voldoende om inzicht te hebben in de basisbehoefte van een cliënt. We moeten ook een essentiële rol toebedelen aan de relatie. Tijdens het FORTIOR symposium in Tilburg (2015) zei dr. Paula Sterkenburg daarover in haar presentatie ‘Psychofysiologische homeostase en gehechtheid’, dat er een psychofysiologische ontregeling op kan treden, als er onvoldoende balans is tussen wat een persoon met een verstandelijke beperking nodig heeft en de (gehechtheids)relatie met hem. Afwezigheid van een veilige geborgen relatie heeft het aanmaken van cortisol (stress hormoon) tot gevolg. Deze psychofysiologische ontregeling kan vervolgens leiden tot gedragsproblemen zoals agressie, eetproblemen en slaapproblemen. Voor een kwalitatief goede ondersteuning is het daarom belangrijk om te weten wat de ander nodig heeft en hoe je dat kan bieden om zo de psychofysiologische balans in evenwicht te houden.

 

Doel en inhoud van dit symposium over schaal voor emotionele ontwikkeling en het perspectief van de cliënt

Tijdens dit symposium zullen we stil staan bij hoe we, kijkend naar wat de cliënt emotioneel aan kan, kunnen zorgen voor minder ontregeling en daardoor voor minder gedragsproblemen. Vragen die aan bod komen zijn:

  • Hoe draagt een schaal voor emotionele ontwikkeling bij aan het nemen van het perspectief van de ander?
  • Zijn er ook andere manieren om het perspectief van de cliënt te leren nemen?
  • Wat zijn de beperkingen van de schalen voor emotionele ontwikkeling?

 

Doelgroep

Het symposium “schaal voor emotionele ontwikkeling en het perspectief van de cliënt” staat behalve voor de conferentiedeelnemers ook open voor andere belangstellenden. Gedragsdeskundigen, begeleiders, vaktherapeuten, managers en ouders die meer willen horen over de relatie tussen perspectief nemen en het gebruik van een schaal voor emotionele ontwikkeling, zijn van harte welkom.

 

Inschrijven

Het symposium over ‘Schaal voor emotionele ontwikkeling en het perspectief van de cliënt’ vond plaats op 7juli van 13h30 tot 17h15 bij de Twentse Zorgcentra in Enschede. De inschrijfkosten bedragen € 75,00. Dit is inclusief koffie, thee en het boek SEO-R²; Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking.

 

 

Meer informatie

 

 

 

 

 

 

 

KnopContact

 

 

 

 

 

*/ ?>