Open / Sluiten menu.

Oplossingsgericht Werken bij mensen met een verstandelijke beperking - Stap 1

  • deze studiedag is vervallen
  • docente: Bregje Dieden
  • over de voordelen van oplossingsgericht werken, een methode die de ideeën, toekomstwensen en successen van de cliënt centraal stelt. De methode kan ook ingezet worden voor teamsamenwerking en coaching
  • accreditatie is toegekend door het Register Vaktherapie voor 5 punten

 

fortior scholing gehandicatenzorg

 

Perspectief bieden en uitgaan van eigen kracht

Tijdens deze studiedag staat oplossingsgericht werken bij mensen met een verstandelijke beperking centraal. In deze benadering onderzoek je samen met je cliënt de gewenste toekomst en de mogelijkheden die benut kunnen worden. Oplossingsgericht werken is een tegenhanger van het probleemgericht werken waarbij de problematiek van de cliënt uitgebreid wordt geanalyseerd.

 

Oplossingsgericht werken is effectief, biedt veel perspectief en gaat uit van de krachten van je cliënt. De cliënt met een verstandelijke beperking wordt maximaal in zijn waarde gelaten voor wat betreft zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Als je werkt volgens oplossingsgerichte principes, dan betuig je je respect op een actieve en consequente manier. Je doet dit door vragen te stellen die ontworpen zijn om de verwachtingen en wensen van je cliënt te verkennen. Bovendien erken je de successen die in het verleden door hem of haar geboekt zijn. Je richt je niet op het probleem, maar je gaat samen op zoek naar vooruitgang (progressie). Je wilt begrijpen hoe dingen voor je cliënt werken en hoe je daarmee om moet gaan om de beste resultaten te bereiken.

 

Oplossingsgerichte grondhouding

De grondhouding bij oplossingsgericht werken maakt zeker de helft van de muziek. Als de grondhouding oprecht, gemeend, eerlijk en respectvol is, is de toon vriendelijk, niet oordelend en aanmoedigend. Je nodigt je cliënt uit door de vragen die je stelt. Oplossingsgerichte interventies toepassen zonder oplossingsgerichte grondhouding werkt niet.

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aanwijzingen gevonden voor de effectiviteit van oplossingsgericht werken bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Hiermee worden de positieve ervaringen met oplossingsgericht werken in de praktijk enigszins onderbouwd.

 

Doel en inhoud van deze studiedag over oplossingsgericht werken bij mensen met een verstandelijke beperking

Op de studiedag over oplossingsgericht werken bij mensen met een verstandelijke beperking wordt aandacht besteed aan de oplossingsgerichte grondhouding, het theoretisch kader en de oplossingsgerichte technieken. De docent Bregje Dieden zal bespreken hoe je dit toe kan passen bij mensen met een lichte verstandelijke beperking en bij teamsamenwerking en coaching.

 

Aan het eind van de dag ben je:
- ben je op de hoogte van de basisprincipes van oplossingsgericht werken
- is helder voor je wat een oplossingsgerichte grondhouding van je vraagt
- heb je een start gemaakt met het je eigen maken van die grondhouding
- heb je zicht op de verschillende oplossingsgerichte technieken en hoe je die kan toepassen in het werkveld van mensen met een verstandelijke beperking
- en heb je zicht op de mogelijkheden die oplossingsgericht werken biedt voor teamsamenwerking en coaching

 

Doelgroep

De studiedag over oplossingsgericht werken bij mensen met een verstandelijke beperking is bedoeld voor zorgprofessionals die werken met cliënten met een lichte verstandelijke beperking, zoals woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, ambulant begeleiders, schoolbegeleiders, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, therapeuten, artsen en leidinggevenden.


Kortom de studiedag is geschikt voor jou als je werkzaam bent in de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en als je op zoek bent naar een open en nieuwsgierige gespreksvoering waarmee je je aan kunt sluiten bij het perspectief van je cliënt.


Accreditatie

Accreditatie is toegekend door Register Vaktherapie voor 5 punten. Overige accreditaties kunnen in overleg worden aangevraagd.

 

Meer informatie:

 

 

KnopContact

 

 

 

 

 

*/ ?>