Open / Sluiten menu.

Mentaliseren Bevorderende Begeleiding

  • een studiedag op 21 april 2016
  • docenten: Paula Sterkenburg en Francien Dekker
  • over hoe je mentaliseren bij jezelf en je cliënt met een verstandelijke beperking kunt stimuleren
  • accreditatie is toegekend door NIP/NVO en Register Vaktherapie

 

fortior scholing gehandicatenzorg

 

Došen (2014): "In de praktijk met mensen met een verstandelijke beperking wordt het mentalisatieconcept nog weinig toegepast. Zonder twijfel zou de behandeling gebaseerd op dit concept ook bij deze populatie goed van pas kunnen komen."

 

Mentaliseren is het vermogen om na te denken over de gedachten of emoties die je eigen gedrag of het gedrag van anderen bepalen. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is Mentaliseren Bevorderende Begeleiding (MBB) een nieuwe methodiek. Francien Dekker en Paula Sterkenburg hebben deze methode - die bekend is binnen de GGZ - aangepast voor de doelgroep cliënten met een verstandelijke (en visuele) beperking.

 

Veilige gehechtheid

Veilige gehechtheid van het kind is van groot belang voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Als het kind zich veilig voelt, kan het zich positief ontwikkelen naar de eigen mogelijkheden. Het kind heeft dan ook de ervaring dat emoties en stress gereguleerd worden. Veilige gehechtheid van het kind hangt samen met het vermogen van de ouder sensitief te zijn voor de emotionele signalen van het kind. De ouder kan dan mentaliseren, dat wil zeggen denken over en emotioneel weet ervan hebben, dat het gedrag van jezelf en van de ander bepaald wordt door gedachten, gevoelens, wensen en bedoelingen.

 

Mentaliseren bij een onveilige gehechtheid

Cliënten met een verstandelijke (en visuele) beperking en een problematische gehechtheid hebben moeite met hun stress- en emotieregulatie. Ze kunnen minder goed over zichzelf nadenken en hun gevoelens herkennen en uiten. Met andere woorden: hun mentaliserend vermogen is niet of minder goed ontwikkeld. Dit kan leiden tot probleemgedrag of psychische problemen.

 

Begeleiders die cliënten - met soms ernstige gedragsproblemen ondersteunen - ervaren nogal eens handelingsverlegenheid in hun werk. Belangrijk is het dan dat de begeleider zelf blijft mentaliseren en probeert de spanning van de cliënt te verminderen. Dat betekent dat we niet alleen oog moeten hebben voor hoe het met de cliënt gaat, maar ook voor de ouder, verzorger, begeleider of leerkracht die in interactie met de cliënt is. Verstoringen in de interactie kunnen zowel te maken hebben met de cliënt als met de ouder/begeleider te maken. Het bevorderen en in stand houden van een veilige gehechtheid bij kwetsbare cliënten geeft de beste uitgangspositie om te werken aan de ontwikkeling van hun mentaliserend vermogen.

 

Inhoud van de studiedag

Francien Dekker en Paula Sterkenburg gaan onder andere in op de volgende thema's:
• Wat is mentaliseren?
• Hoe kun je mentaliseren of niet-mentaliseren herkennen?
• Wat houdt een Mentaliseren Bevorderende Begeleiding in?
• Hoe kun je mentaliseren stimuleren bij jezelf en bij de cliënt?

 

Bekijk hier het programma van de studiedag over Mentaliseren Bevorderende Begeleiding >>


Accreditatie

Accreditatie is toegekend door Accreditatiebureau NIP Kinder-en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog Generalist (OG):

  • Herregistratie: 6,5 punten
  • Behandeling: 2 punten
  • Diagnostiek: 0,5 punt
  • Overige taken: 0,5 punten

 

Accreditatie is toegekend door het Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) voor 6 punten.

 

Doelgroep

De dag is bedoeld voor begeleiders, coördinerend begeleiders, therapeuten, managers, gedragsdeskundigen en andere belangstellenden, die werken met kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsbeperking.

 

Tijdens de studiedag is er waardevolle informatie te halen voor zowel professionals die werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking als voor professionals die werken met mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

 

Inschrijven

De studiedag over Mentaliseren Bevorderende Begeleiding is op 21 april 2016 van 10:00 tot 17:00 in Utrecht. De inschrijfkosten bedragen €255,00 inclusief, lunch, koffie & thee.

 

 

Schrijf je hier in voor de studiedag Mentaliseren Bevorderende Begeleiding >>

 

Meer informatie

 

 

KnopContact

 

 

 

 

 

*/ ?>