Open / Sluiten menu.

In elkaars ritme

  • deze studiedag vond plaats op 3 juni 2016
  • docenten: Marijke Rutten-Saris en Jacqueline Heeren
  • over hoe je ritme bewust kunt inzetten om in contact te komen met cliënten met een verstandelijke beperking waarbij dit contact niet als vanzelf ontstaat.
  • accreditatie is toegekend door Register Vaktherapie voor 6 punten

 

FORTIOR scholingen voor professionals in de gehandicaptenzorg

 

Op deze studiedag wordt het thema ritme besproken in relatie tot interactie met anderen. We staan er niet misschien zo bij stil, maar ritme is vooral in de eerste levensjaren een essentieel element in de ontwikkeling van een kind. Volgens Marijke Rutten-Saris helpt ritme de baby en de peuter zich bewust te worden van de wereld om hen heen. Hierdoor kunnen ze zich aanpassen aan hun omgeving. De titel van de studiedag verwijst naar een bijzonder aspect van die aanpassing, namelijk de interactie met ouders en andere mensen. Ritme ondersteunt het maken van contact. Door ritmisch te bewegen of geluidjes van het kind te herhalen afgewisseld met pauzes wordt het kind uitgelokt tot meebewegen en beurt wisselen. Zo komen kind en volwassene in elkaars ritme: je zou ook kunnen zeggen, dat ritme hen verbindt. Ritme roept wederkerigheid op.

 

Ritme als middel om te verbinden kan ook bewust worden ingezet in professionele situaties bij cliënten die moeite hebben met afstemmen. Ritme is wat je ziet bij de ander. Dat ritme ga je volgen. Dat leidt tot zichzelf gewaarworden. Voorwaarde is wel: respect, niet invullen en je cliënt zelf zijn ontdekkingen laten doen. Je kunt namelijk niemand een ritme opleggen. Je kunt wel proberen in het ritme van je cliënt te komen.

 

De inhoud van de studiedag

Op de studiedag is er naast het uitleggen van de theorie ook voorzien in oefeningen om kennis te maken met het onderwerp, zich gewaar te worden van ritme en het effect daarvan zelf te ervaren.

 

Op deze manier:

  • verwerf je technieken om interacties effectiever te laten verlopen
  • word je je meer gewaar wat je valkuilen zijn
  • begrijp je de systematiek van de ontwikkeling tussen 0-12 jaar en kun je die effectief benutten

 

Tot slot is de studiedag ook een ontdekkingsreis voor jezelf: hoe je je cliënt en jezelf gewaar kunt worden en hoe je die kennis en ervaring kunt gebruiken.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor gedragsdeskundigen, vaktherapeuten, begeleiders, pedagogisch medewerkers, leraren, onderwijsassistenten en teamleiders.

 

Op welke cliëntgroep is de studiedag van toepassing?

Deze studiedag heeft betrekking op zowel volwassenen als kinderen die problemen hebben met afstemmen en contact maken. Het kan gaan om cliënt met een lichte, matige, ernstige verstandelijke beperking of autisme.

 

Accreditatie

Voor deze studiedag wordt accreditatie aangevraagd bij het Register Vaktherapie.

 

Inschrijven

 De studiedag over ritme vond plaats op 3 juni 2016 in Utrecht van 10:00 tot 17:00.

 

Meer informatie

KnopContact

 

 

 

 

 

*/ ?>