Open / Sluiten menu.

Cursus Floorplay voor begeleiders

FloorPlay is een methode gericht op jonge kinderen (0 t/m 7) met ontwikkelingsproblemen, zoals autisme of een verstandelijke beperking. FloorPlay baseert zich op het gedachtegoed van Stanley Greenspan. Greenspan ontwikkelde de zogenaamde Floortime methode en het DIR-model. Daarnaast integreert FloorPlay elementen uit het Play-project van Rick Solomon. In dit Amerikaanse programma worden ouders getraind om hun kinderen intensieve spelbegeleiding te geven.

 

De cursus FloorPlay bij FORTIOR is speciaal bedoeld voor begeleiders. De cursus is praktijkgericht en heeft tot doel om begeleiders te leren hoe ze FloorPlay concreet bij kinderen met een ontwikkelingsbeperking kunnen toepassen.

 

Accent op de emotionele ontwikkeling bij kinderen met een verstandelijke beperking

FloorPlay richt zich op het vergroten van de emotionele, intellectuele en sociale mogelijkheden van kinderen met een ontwikkelingsbeperking. Uit onderzoek blijkt dat zowel de cognitieve als de neurologische ontwikkeling van deze kinderen kan worden gestimuleerd door hen vanaf jonge leeftijd te benaderen op hun eigen unieke niveau.

 

In deze cursus ligt een belangrijk accent op het stimuleren van de emotionele ontwikkeling bij kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

 

De inhoud van de cursus

Docent Judith Hoevenaars (kinder- & jeugdpsycholoog en speltherapeut) gaat tijdens de cursus in op de theorie achter FloorPlay en belicht de spelontwikkeling van kinderen. Daarnaast is er in de cursus veel ruimte voor oefening en het inbrengen van eigen casussen.

 

Het doel van deze scholing is dat cursisten aan het eind van de scholing de theorie kennen achter de FloorPlay methodiek en dat zij de FloorPlay technieken kunnen inpassen in hun dagelijkse werk met cliënten.

 

De voorbereiding en tijdsinvestering

De cursus duurt drie dagen. Elke cursusdag duurt 6 uur (exclusief een uur lunchpauze). Naast het volgen van de cursus dienen de deelnemers literatuur door te lezen.

 

De deelnemers hebben de mogelijkheid om een behandelplan te maken naar aanleiding van een casus.

 

De doelgroep

De cursus is gericht op begeleiders die werken met kinderen met autisme en/of een verstandelijke beperking. Andere geïnteresseerden, zoals vaktherapeuten, leerkrachten, managers en ouders zijn ook van harte welkom.

 

Het maximaal aantal deelnemers is 12.

 

Accreditatie

Voor deze cursus wordt accreditatie aangevraagd bij de SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen).

 

Inschrijven

De cursus was op 15 mei, 12 juni en 18 september van 10:00 tot 17:00 in Utrecht.

 

 Meer informatie:

 

KnopStudiedagenArchief

 

 

 

KnopContact

 

 

 

 

 

*/ ?>