Open / Sluiten menu.

Executieve functies bij mensen met een ontwikkelingsbeperking

  • deze studiedag vond plaats op 1 april 2016 in Utrecht
  • docenten: Anneke Groot & ervaringsdeskundigen Leonie en Janneke
  • Welke problemen kunnen mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme hebben met hun executieve functies? Hoe voelt het om deze problemen te hebben? En wat kun je doen om deze mensen goed te ondersteunen?
  • accreditatie wordt aangevraagd bij Register Vaktherapie

 

Fortior scholingen voor professionals in de gehandicaptenzorg

 

Onze executieve functies zorgen ervoor dat we als mensen kunnen plannen en organiseren. Het is als een soort officemanager in ons brein. Executieve functies variëren van het bedenken van een plan, het in beweging komen, tot emotieregulatie, flexibiliteit en impulscontrole.


Mensen met een ontwikkelingsbeperking (zoals autisme of een verstandelijke beperking) hebben vaak zwak ontwikkelde executieve functies. Ze zijn daarom niet goed in staat om de wereld om hen heen te organiseren en hun eigen handelen te managen. Dat leidt meestal tot veel onbegrip bij de omgeving van de persoon. Hulpverleners twijfelen of de cliënt niet kan of niet wil. In sommige gevallen hebben cliënten zulke ernstige problemen met hun executieve functies, dat het al hun normale functioneren in de weg staat. Ze zijn overgeleverd aan een lichaam dat handelt uit impulsen en ze kunnen het niet meer zelf aansturen.

 

Een andere kijk op gedrag

De studiedag geeft een heel andere kijk op het gedrag van mensen met een ontwikkelingsbeperking. Met name waar ze vast lopen in hun handelen. Hun ontwikkeling is veelal anders en/of vertraagd en dat heeft veel consequenties voor de manier waarop ze nu denken en hun problemen wel of niet aanpakken. Anneke Groot neemt je mee in deze andere ontwikkeling. Ze geeft je op haar gebruikelijke ervaringsgerichte wijze inzicht in hoe dit andere denken er uit ziet en tot stand komt. Ze laat je zien waarom er onbedoeld zoveel misloopt en hoe diepgaand dit kan zijn. Vervolgens geeft ze je veel concrete handvatten zodat je op een effectieve manier mensen kunt begeleiden om tot meer gericht en succesvol handelen te komen.

 

Ervaringsdeskundigen vullen aan

De docent op deze studiedag is Anneke Groot (bekend van de methode Contactgericht Spelen en Leren). Zij geeft je een theoretische inleiding op de problemen die bestaan op het gebied van executieve functies. Daarnaast geeft ze praktische tips hoe je mensen met deze problemen kunt ondersteunen.

 

Ervaringsdeskundigen kunnen als beste vertellen wat het betekent om problemen te hebben in je executieve functies. Dit leidt tot meer begrip. Tijdens deze studiedag zijn de ervaringsdeskundigen Leonie en Janneke aanwezig. Zij hebben beiden klassiek autisme en zijn zullen de presentatie van Anneke Groot met hun eigen ervaringen aanvullen.

 

Inhoud van de studiedag

In de ochtend leer je meer over prikkelverwerking, alertheid en de effecten daarvan op het gedrag en de beleving. Vervolgens leer je begrijpen wat de diepgaande effecten daarvan zijn op de cognitieve processen om activiteiten te plannen en organiseren (executieve functies) van een cliënt. Je leert meer over al de afzonderlijke executieve functies. Door middel van een oefening ervaar je zelf de moeilijkheden die mensen met zwakke executieve functies ervaren.

 

De middag is gericht op begeleiding van mensen met zwakke executieve functies. Je leert meer over de interventies die je kunt toepassen en in het bijzonder hoe je mensen met zeer zwakke executieve functies, cognitief kunt stimuleren.

 

De namiddag is beschikbaar om situaties uit je eigen praktijk te onderzoeken en te bespreken.

 

Bekijk hier het programma van de studiedag >>

 

Doelgroep

De studiedag over executieve functies is bedoeld voor begeleiders, (vak)therapeuten, leerkrachten in de zorg voor mensen met een ontwikkelingsbeperking (dit zijn bijvoorbeeld mensen met autisme of een verstandelijke beperking). Ook ouders zijn van harte welkom.

 

Op welke cliëntgroep heeft deze studiedag betrekking

Problemen in de executieve functies komen bij een brede cliëntgroep voor. Zowel mensen met een verstandelijke beperking als mensen met autisme kunnen deze problemen hebben. De inhoud van de studiedag heeft betrekking op volwassenen en kinderen met een ernstige, matige of lichte beperking.

 

Accreditatie

Accreditatie kan worden aangevraagd bij Stichting Register Vaktherapeutische beroepen.

 

Literatuur

Als achtergrond informatie kun je het boek Contactgericht Ondersteunen van auteurs Anneke Groot en Ad van den Broek doorlezen. Dit boek ontvang je tijdens de studiedag.

 

Bekijk hier de literatuur bij de studiedag over executieve functies >>

 

Inschrijven

De studiedag vond plaats op 1 april 2016 van 10:00 tot 17:00 in Utrecht.

 

 Meer informatie

 

 

KnopContact

 

 

 

 

 

*/ ?>