Open / Sluiten menu.

Emotionele ontwikkeling in relatie tot andere ontwikkelingsdomeinen

• Deze studiedag zou plaatsvinden op 7 april 2017 maar ging niet door
• docent: Bianca Vugts
• een studiedag over de relatie tussen emotionele, verstandelijke, sociale en seksuele ontwikkeling en over het werken met ontwikkelingsleeftijden
• Accreditatie is toegekend door SKJ en Register Vaktherapie, accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerleraar en NIP/NVO.

 

Ontwikkelingsleeftijden2

 

De beschrijving van emotionele ontwikkeling in het ontwikkelingsmodel van Došen, vestigt de aandacht op een belangrijk domein in de individuele ontwikkeling. Zicht op de emotionele ontwikkeling van een cliënt geeft waardevolle aanknopingspunten voor de ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Dit kan er toe leiden, dat hulpverleners alleen maar kijken naar emotionele ontwikkeling en andere ontwikkelingsaspecten naar de achtergrond schuiven. Dat is jammer, want om een cliënt goed te kunnen helpen, is een synthese van zoveel mogelijk ontwikkelingsaspecten nodig. Vandaar dat op deze studiedag de verschillende gebieden van de ontwikkeling als één logisch geheel worden besproken. De nadruk ligt daarbij op de verstandelijke, emotionele, sociale en seksuele ontwikkeling en de relatie tussen de verschillende ontwikkelingsdomeinen.

 

De ontwikkelingsbenadering maakt werken met ontwikkelingsleeftijden mogelijk

Werken met ontwikkelingsleeftijden is een heel belangrijk afstemmingsprincipe in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit de ‘normale ontwikkeling’ wordt licht geworpen op de belevingswereld en de ondersteuningsbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking. Maar wat heb je nou aan die informatie als je contact wilt maken met een volwassene met een verstandelijke beperking? Hoe kun je die kennis gebruiken om op een respectvolle manier af te stemmen op de mogelijkheden en behoeften van die persoon? Deze studiedag geeft daar een duidelijk antwoord op!

 

Leerdoelen

Voor begeleiders geeft deze dag zeer praktische handvatten voor het werken rondom de ontwikkelingsniveaus van de cliënt.

Voor behandelaren biedt deze dag eveneens verdieping van het thema, maar zeker ook tools om deze kennis te delen met de teams waar zij bij betrokken zijn.

Aan het eind van de studiedag hebben de cursisten
1. zicht op de normale cognitieve, emotionele, sociale en seksuele ontwikkeling
2. beschikken ze over praktische handvatten om deze kennis te vertalen naar de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking
3. kennen ze de ‘spelregels’ van het werken met ontwikkelingsleeftijden

 

De doelgroep

De studiedag is bedoeld voor begeleiders, leerkrachten, logopedisten, vaktherapeuten en gedragsdeskundigen.

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

  • het Register Vaktherapie
  • SKJeugd

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • NIP/NVO
  • Register Leraar

 

Inschrijven

De studiedag zou worden gehouden op 7 april 2017 in Utrecht van 10:00 tot 16:30. De inschrijfkosten bedragen € 225,00 inclusief koffie, thee en lunch.

 

Meer informatie

KnopContact

 

 

 

 

 

*/ ?>