Open / Sluiten menu.
 

Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking

Op 5 november 2010 en 18 februari 2011 was er een studiedag over de mogelijkheden van het multidimensionele model van professor dr. Anton Došen. Het model biedt aanknopingspunten voor het onderzoeken en beschrijven van de emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking. Jolanda Vonk en Amieke Hosmar schreven een boek over de praktische toepassing van Došens model (onder de titel "Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking"). Naar aanleiding van dit boek organiseert FORTIOR deze studiedag. Tijdens de studiedag presenteert Jolanda Vonk haar denk- en handelingskader voor de praktijk. Prof. dr. Došen praat op de studiedag de deelnemers bij over recent onderzoek ten aanzien van emotionele ontwikkeling. De studiedag vond plaats op 5 november 2010 en18 februari 2011. Klik hier voor het programma

 

Het multidimensioneel model van professor dr. Anton Došen

Wat is emotionele ontwikkeling en hoe verloopt deze bij mensen met een verstandelijke beperking? Op welke manier kun je de emotionele ontwikkeling in kaart brengen? Wat is de betekenis van het emotioneel ontwikkelingsniveau voor psychiatrische diagnostiek en behandeling? Hoe kun je de behandeling of ondersteuning afstemmen op de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen?

Voor het beantwoorden van bovenstaande vragen biedt het "multidimensioneel model voor persoonlijkheidsontwikkeling en emotionele ontwikkeling" van professor Došen verschillende aanknopingspunten. Het model geeft handvatten voor diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Lees hier meer over het multidimensioneel model van Došen.fortior scholing gehandicatenzorgOvervragen van sociaal emotioneel vermogen

Binnen de zorgsector is men bekend met het begrip "overvragen". In dit kader willen wij aandacht vragen voor het overvragen van het sociaal emotioneel vermogen. Vaak is bij mensen met een verstandelijke beperking het emotioneel niveau zwakker dan het verstandelijk niveau of het taalniveau. Als een cliënt op emotioneel gebied wordt overvraagd, kan dit tot problematisch gedrag leiden. Met hun probleemgedrag geven cliënten een signaal af dat ze niet overweg kunnen met de manier waarop ze benaderd worden en vragen ze daardoor van hun begeleiders beter afgestemd gedrag. Je zou zelfs kunnen stellen dat de kwaliteit van leven in het geding is als de begeleiding en behandeling niet goed is afgestemd op het emotioneel ontwikkelingsniveau van de cliënt. Dit maakt het thema van deze studiedag zo relevant voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking.


Verschillende workshops

In het middagprogramma zijn er vier workshops. Deelnemers mogen twee van de vier workshops kiezen. In de workshops worden de volgende onderwerpen behandeld:

o professor dr. Anton Došen over integratieve diagnose en behandeling psychiatrie
o Rachel de Groot over de SEO-K
o Ester Reijs over de kwalitatieve analyse van de ESSEON
o Jolanda Vonk over diagnostiek en behandeling bij hechtingsproblematiek.

Lees hier een uitgebreidere beschrijving van de workshops


Inschrijven

De studiedag is waardevol voor begeleiders, vaktherapeuten, gedragskundigen, logopedisten, leerkrachten speciaal onderwijs, ouders die zich willen verdiepen in de problematiek van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en hun emotionele ontwikkeling.

De studiedag vond plaats op 5 november 2010 en 18 februari 2011 van 10:00 tot 16:30 In Den Bosch.

 

Meer informatie:

 

KnopStudiedagenArchief

KnopContact

 

 

 

 

 

*/ ?>