Open / Sluiten menu.

Emotionele ontwikkeling als inspiratiebron – stap 2

• deze studiedag vond plaats op 6 april 2017 van 9:30 tot 16:30
• Docent: Gerrit Vignero
• een verdiepende scholing in de methode 'de draad' zodat deelnemers het kunnen toepassen in hun (vormings)werk.
• Accreditatie is toegekend door Register Vaktherapie en NIP/NVO

 

EOIstap2

 

Gerrit Vignero ontwikkelde enkele jaren geleden “de draad”. Dit is een veelbelovende methode die professionals in de zorg voor mensen met een ontwikkelingsbeperking kan helpen bij het begrijpen van en afstemmen op het emotionele ontwikkelingsniveau van hun cliënten met een verstandelijk beperking. FORTIOR heeft al enkele keren een inleidende studiedag georganiseerd over de draad georganiseerd.

 

In de methode de draad worden verschillende draden beschreven. Elke draad staat voor een fase in emotionele ontwikkeling. En bij elke draad staan een aantal mogelijke interventies. In de praktijk kan het lastig zijn de juiste draden op te pakken en deze op een goede manier te integreren in de begeleidingsstijl. Deze studiedag geeft de deelnemers de gelegenheid om de draad nog beter in de vingers te krijgen.

 

De inhoud van de studiedag

Tijdens deze studiedag kun je onder begeleiding van Gerrit Vignero nog eens extra oefenen met het toepassen van “de draad” op de cliënten in je eigen werksituatie. De bedoeling is dat deelnemers aan de hand van een stappenplan de vertaling kunnen maken van de SEO-r of SEO-r² naar een aanpak vanuit de methode 'de draad'. Hoe ga ik over van 'de uitslag op de schaal' naar 'ondersteuning van begeleiders' in hun aanpak van de cliënt?

 

De volgende thema’s komen tijdens de studiedag aan bod:

Korte voorstelling van de draad: De draad in relatie tot het model van DOŠEN en de methode HEIJKOOP
• Stappenplan van de methode 'de draad'
• Van SEO-r² naar 'de draad'
• Thema's en uitwerking van de draad

Verdieping
• Vragen en bedenkingen van de cursisten
• Casussen van cursisten. Verwacht wordt dat enkelen een casus meebrengen (omschrijving, SEO-r of SEO-r², eventueel stukje video). Op basis hiervan doorlopen we de stappen binnen de methode de draad
• Cursisten passen methode van de draad toe

 

De deelnemers krijgen tijdens de studiedag een brochure met het te volgen stappenplan van de methode 'de draad'.

 

Er wordt gewerkt in een kleine groep van maximaal 16 deelnemers.

 

Literatuur

Er wordt vanuitgegaan dat de deelnemers het boek "de draad tussen cliënt en begeleider" van Gerrit Vignero in hun bezit hebben en de inhoud van het boek wordt als bekend verondersteld. (Deelnemers aan studiedag Emotionele ontwikkeling als inspiratiebron stap 1 hebben die boek al ontvangen.)

 

Voor welke groep professionals is de studiedag bedoeld?

De dag is bedoeld voor begeleiders, coördinerend begeleiders, therapeuten, gedragsdeskundigen en andere belangstellenden, die werken voor en met kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsbeperking en al basiskennis hebben over “de draad”.

 

Op welke cliëntgroep heeft de studiedag betrekking?

De inhoud van de studiedag heeft betrekking op een brede groep cliënten met een verstandelijke beperking. De behandelde stof kan toegepast worden op zowel kinderen als volwassenen met een ernstige, matige of lichte verstandelijke beperking.

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

  • Het Register Vaktherapie voor 6 punten.
  • het Accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO orthopedagoog-Generalist

Overige accreditaties kunnen in overleg worden aangevraagd

 

Inschrijven

De studiedag vond plaats op 6 april 2017 in Utrecht van 9:30 tot 16:30. De inschrijfkosten bedragen €275,- per persoon. Dit is inclusief koffie, thee, lunch. en brochure met het stappenplan van methode "de draad".

 

Meer informatie

KnopContact

 

 

 

 

 

*/ ?>