Open / Sluiten menu.

Theoriedag Emotieregulatie bij kinderen met autisme

Tot nu toe is er veel onderzoek gedaan naar de emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme. Bijvoorbeeld empathie en emotieherkenning zijn belangrijke thema's in dit onderzoek. Minder bekend zijn de gevolgen van beperkingen in de emotionele ontwikkeling voor het sociaal functioneren en psychopathologie bij kinderen met autisme. Op deze dag zal Lucinda Pouw vertellen over hoe problemen in de emotieregulatie te herkennen zijn en welke consequenties deze problemen hebben voor het dagelijks functioneren van kinderen met autisme.

 

Emoties en emotieregulatie

Emoties zijn meestal gerelateerd aan een externe gebeurtenis waarop mensen snel moeten reageren. Om adequaat te reageren is het nodig dat iemand herkent dat zijn emotie een reactie is op een gebeurtenis in plaats van een affectieve toestand die vanuit het niets komt. Het vermogen om te begrijpen hoe en waarom een emotie ontstaat, is belangrijk voor het omgaan met een (sociale) situatie.

 

Emotieregulatie verwijst naar interne processen die beïnvloeden wanneer en hoe we emoties ervaren en uiten. De emotieregulatie heeft invloed op het sociaal functioneren van mensen en op het ontstaan van psychopathologie.

 

De inhoud van deze studiedag

Lucinda Pouw promoveerde op een onderzoek naar verschillende aspecten van emotieregulatie van kinderen en adolescenten (9-15jr) met autisme. Tijdens de studiedag zal zij de volgende onderwerpen behandelen:

  • Theoretische uitleg van het emotie proces om vervolgens een brug te maken naar emotieregulatie. Wat is emotieregulatie precies en welke aspecten komen daarbij kijken? In hoeverre speelt emotieregulatie een rol in de algemene ontwikkelingen van kinderen?
  • Emotieregulatie bij kinderen met een ASS. Welke aspecten zijn minder of anders ontwikkeld? Waarin scoren ze vergelijkbaar met normaal ontwikkelende kinderen?
  • Hoe herken je problemen in de emotieregulatie en hoe kunnen ouders en behandelaars hierop het beste reageren?
  • Aan het eind van de dag zullen deelnemers en docent van gedachten wisselen over mogelijke behandelingen gericht op het verbeteren van emotieregulatie.

 

Bekijk hier het programma van de studiedag >>

 

Doelgroep

Deze studiedag is bedoeld voor gedragsdeskundigen in de zorg voor mensen met autisme.

 

Lucinda Pouw is deskundige op het gebied van emotieregulatie bij kinderen met autisme en een normale begaafdheid. Voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking en autisme, is er aan het eind van de middag gelegenheid om te discussiëren over wat de theorie voor hun eigen praktijk kan betekenen.

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) voor 6 punten

 

Inschrijven

De studiedag was op 12 december 2014 in Utrecht van 10:00 tot 17:00.

 

 Meer informatie:

 

KnopStudiedagenArchief

 

 

 

KnopContact

 

 

 

 

 

*/ ?>