Open / Sluiten menu.
 

Cursus integratieve diagnostiek en behandeling

  • deze cursus zou plaatsvinden op 17 maart, 21 april en 31 oktober 2017 maar ging niet door
  • docenten: Anton Došen, Toos Ganzevoort en Jolanda Vonk
  • een theoriedag en twee praktijkdagen over integratieve diagnostiek en behandeling van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking
  • accreditatie wordt aangevraagd bij NIP/NVO, accreditatie voor AVG op verzoek

 

fortior scholing gehandicatenzorg

 

Uit onderzoek is gebleken, dat kinderen, adolescenten en volwassenen met een verstandelijke beperking een aanzienlijk grotere kans hebben op het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen en probleemgedrag dan leeftijdgenoten zonder verstandelijke beperking. Wanneer de verstandelijke beperking gepaard gaat met bijvoorbeeld epilepsie, zintuiglijke problemen, ADHD, ASS of een combinatie hiervan, wordt die kans alleen nog maar groter.


Als mensen met een verstandelijke beperking problemen hebben op het gebied van geestelijke gezondheid, heeft dit een negatief effect op hun deelname aan onder meer onderwijs, werk en maatschappelijk leven. Het is dus van groot belang dat we deze mensen kunnen helpen met een adequate interventiestrategie.

 

Multidimensioneel model

Volgens prof. Došen zijn gedragsproblemen en psychiatrische problemen vaak het gevolg van een inadequate omgang van de omgeving met de basale emotionele behoeften van de persoon. Dat is bijvoorbeeld het geval bij overvraging of onderstimulatie. Om te kunnen waarborgen dat er op een adequate manier wordt tegemoetgekomen aan de basale emotionele behoeften van de persoon, biedt de integratieve benadering vanuit een ontwikkelingsperspectief van prof. Došen een heel bruikbaar kader. Het model geeft richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

 

Het multidimensioneel model voor emotionele ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling is een belangrijk element in de integratieve benadering. Het integratieve model kan heel goed met andere methoden en modellen gecombineerd worden, bv. met het ontwikkelingsprofiel van Heijkoop of met relatiegerichte methoden zoals die van Greenspan (Floortime).

 

Inhoud van de cursus integratieve diagnostiek en behandeling

De cursus bestaaat uit een theoriedag die gegeven wordt door Anton Došen en twee praktijkdagen waarin de deelnemers een eigen integratief diagnose- en behandelplan uitwerken. De praktijkdagen worden begeleid door Jolanda Vonk en Toos Ganzevoort.

 

Een theoriedag

Anton Došen zal op deze dag spreken over de diagnostiek op basis van het multidimensioneel model en zal aandacht besteden aan beeldvorming en integratieve diagnose. De theoretische kant komt uitgebreid aan de orde. Hierbij zal vooral de betekenis van het niveau van emotionele ontwikkeling belicht worden. Dit is van belang voor het verklaren en begrijpen van de (complexe) problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking.

 

Twee Praktijkdagen

De doelstelling van het praktijkgedeelte  is enerzijds het adequaat leren toepassen van het model van Došen en anderzijds het zoeken van oplossingen voor complexe casussen uit de praktijk. Aan de orde komen de opeenvolgende elementen van de integratieve diagnostiek en behandeling:
1. Waarnemen (fenomeen)
2. Verklaren
3. Begrijpen (betekenis)
4. Definiëren (diagnose)
5. Behandelen

 

Het praktijkgedeelte van de cursus bestaat uit twee dagen. Op de eerste dag van de masterclass bespreken Jolanda Vonk en Toos Ganzevoort uitgebreid een aantal casussen van deelnemers volgens de systematiek van het integratieve model.  Het is de bedoeling dat de deelnemers na de tweede dag van de cursus een integratief diagnose- en behandelplan voor hun cliënt klaar hebben dat voor feedback aan de docenten kan worden voorgelegd. Op de laatste cursusdag worden effecten van behandeling bij de casussen besproken.

 

Doelgroep

De cursus komt het best tot zijn recht als multidisciplinaire teams van gedragsdeskundigen en/of AVG's samen met bijvoorbeeld (coördinerend) begeleid(st)ers, interne leerlingbegeleiders, casemanagers, vaktherapeuten deelnemen. Wanneer deelname in multidisciplinair verband niet mogelijk is, kan men zich ook individueel inschrijven.

 

Zowel de theoriedag als het praktijkgedeelte van de cursus kunnen los van elkaar worden gevolgd. Tijdens de praktijkdagen worden voornamelijk casussen van deelnemers behandeld en wordt de theorie over het integratieve model van Anton Došen als bekend verondersteld. Het is raadzaam om de theoriedag voorafgaand aan de masterclass te volgen als je nog niet eerder een scholing hebt gevolgd over model van Anton Došen.

 

Bekijk hier de literatuur die als bekend wordt verondersteld >>

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij het accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO orthopedagoog-Generalisten.

 

Indien gewenst kan accreditatie voor AVG-en worden aangevraagd

 

Meer informatie

De theoriedag van de cursus zou plaatsvinden op 17 maart 2017. De praktijkdagen zijn op 21 april en 31 oktober 2017 in Utrecht van 10:00 tot 17:00. Het inschrijfgeld voor de gehele cursus bedraagt €1300,-. De kosten voor alleen de theoriedag bedragen €330,00 en voor de praktijkdagen €970,00. Het inschrijfgeld is inclusief koffie, thee en lunch. De verplichte literatuur is niet bij de prijs inbegrepen.

 

 

Lees hier meer over:

 

 

KnopContact

 

 

 

 

 

*/ ?>