Open / Sluiten menu.

Contactgericht Spelen en Leren stap 1

  • deze studiedag is afgelast
  • Docenten Anneke Groot
  • Over hoe je kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme kunt helpen bij het leggen van contact en het aangaan van relaties
  • Accreditatie wordt aangevraagd bij Register Vaktherapie

 

 FORTIOR scholingen voor professionals in de gehandicaptenzorg

 

Deze studiedag gaat over de methode Contactgericht Spelen en Leren (CSL), speciaal ontwikkeld voor kinderen die moeilijkheden hebben met het leggen van contact en het aangaan van relaties, zoals kinderen met autisme (voor volwassenen is er de variant Contactgericht Ondersteunen). Oorspronkelijk is CSL een methode voor ouders die hen handvatten biedt bij het opvoeden van hun kind met autisme. De methode steekt in eerste instantie in op het niveau van relatie en contact. Als de relationele basis is gelegd, bouwt CSL verder aan het ontwikkelen van vaardigheden. Ook voor professionals is CSL heel goed bruikbaar.

 

Contact- en relatieproblemen kunnen tot emotionele problemen leiden, zoals zich in zichzelf keren, angst en paniek. Ook probleemgedrag als driftbuien, fysieke en verbale agressie kunnen hiervan het gevolg zijn.

 

Leer hoe je ontwikkeling kunt stimuleren

Contactgericht Spelen en Leren is een relatiegerichte methode. De methode lokt kinderen op een speelse manier uit tot het maken van contact. Hierdoor wordt de emotionele en sociale ontwikkeling gestimuleerd. Daarmee wordt het fundament voor een optimale ontwikkeling op andere gebieden versterkt.
Op de studiedag krijg je praktische handvatten om mensen - bij wie dat moeilijk lijkt - uit te dagen tot contact en ontwikkeling.
CSL daagt je uit om buiten de kaders van protocollen en officiële diagnostiek te denken. Het gaat er om goed naar het kind te kijken, bij dat kind aan te sluiten en contact te maken om op die manier te werken aan zijn ontwikkeling.

 

Inhoud van de studiedag

Spreker op de studiedag Contactgericht Spelen en Leren is Anneke Groot. Zij vertelt je over de volgende onderwerpen:
• De theorie achter Contactgericht Spelen en Leren
• In welke situaties je de methode kunt inzetten
• Hoe je kunt afstemmen op een kind/volwassene met autisme
• Hoe je de ontwikkeling van mensen met autisme kunt stimuleren

 

Je krijgt vooral praktische inzichten die je de volgende dag al kunt toepassen in je eigen werk- of leefsituatie.

 

Accreditatie

Voor deze studiedag wordt accreditatie aangevraagd bij het Register Vaktherapie.

 

Doelgroep

Deze studiedag is bedoeld voor professionals in de zorg voor kinderen met uitdagingen op het gebied van contact en ontwikkeling (dit zijn bijvoorbeeld kinderen met autisme of een verstandelijke beperking), zoals gedragsdeskundigen, vaktherapeuten, begeleiders, pedagogisch medewerkers, leraren en onderwijsassistenten. De studiedag is ook zeer toegankelijk voor ouders.

 

Op welke cliëntgroep is de studiedag van toepassing?

CSL is toepasbaar bij een brede groep cliënten in verschillende leeftijdscategorieën en ontwikkelingsleeftijden. De methode kan toegepast worden bij kinderen met autisme en/of een ernstige, matige of ernstige verstandelijke beperking. Elementen uit de methode zijn ook geschikt voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking of autisme. De essentie van CSL is afstemmen op de persoon, zijn ontwikkelingsniveau en interesses.

 

Inschrijven

Deze studiedag wordt niet meer door FORTIOR georganiseerd.

 

Meer informatie:

Inleiding >>
Docent >>
Literatuur >>
Ervaringen met CSL >>

KnopContact

 

 

 

 

 

*/ ?>