Open / Sluiten menu.
 

Congres emotionele ontwikkeling & Verstandelijke beperking

• Congres vond plaats op 10 februari 2017 in Utrecht
• Sprekers: Jolanda Vonk, Anton Došen, Albert Ponsioen, Bianca Vugts, Lex Wijnroks, Bren Hesper, Martina de Witte en Welmoed Visser-Korevaar, onder leiding van dagvoorzitter Wil Buntinx.
• Over de betekenis en praktische toepassing van het begrip emotionele ontwikkeling in de ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking
• Accreditatie wordt aangevraagd bij het accreditatiebureau NIP K&J/NVO OG en het register vaktherapie

 

CongresEmotioneleOntwikkeling

 

Eind 2016 komt er een nieuw handboek uit: “Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking”. Naar aanleiding van het verschijnen van dit boek organiseert FORTIOR in samenwerking met het Expertisecentrum Verstandelijke beperking een speciaal congres.

 

Decennia lang was er in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking voornamelijk aandacht voor de cognitieve capaciteiten van de cliënt. Als we echter de persoon met een verstandelijke beperking goed willen begrijpen, is het belangrijk om ook oog te hebben voor andere facetten. Een van die facetten is emotionele ontwikkeling. Het besef, dat inzicht in de emotionele ontwikkeling belangrijk is, is in de afgelopen jaren doorgedrongen tot veel professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Een gezonde emotionele ontwikkeling is de basis voor een optimale algehele ontwikkeling. Bovendien is emotionele ontwikkeling van wezenlijke invloed op de vorming van de persoonlijkheid en op het ontstaan van motivaties en gedrag. Om deze reden betrekken veel gedragskundigen dit facet zowel bij de beeldvorming en ondersteuning als bij de diagnostiek en behandeling van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen.

 

Programma

Zoals het handboek heeft ook het congres tot doel professionals praktijkrelevante informatie mee te geven over emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Een aantal auteurs, die een hoofdstuk hebben geschreven voor het handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijk beperking, zullen tijdens het congres een presentatie geven.

 

Recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van neuropsychologie in relatie tot emotionele ontwikkeling en ook de betekenis van emotionele ontwikkeling voor de praktijk komen aan de orde. Ook wordt ingegaan op emotieregulatie, een kernthema in de emotionele ontwikkeling. Vervolgens wordt verkend wat emotionele ontwikkeling kan betekenen voor de forensisch-psychiatrische zorg en de ondersteuning op seksueel gebied van mensen met een verstandelijke beperking. En last but not least: wat kan vaktherapie (c.q. muziektherapie) bijdragen aan de ondersteuning op het gebied van emotionele ontwikkeling?

 

Het congres biedt zo volop waardevolle inzichten en ideeën voor de dagelijkse ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen, begeleiders, leraren, interne begeleiders, vaktherapeuten, managers en andere professionals, die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:
• het accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsychologie (K&J)/NVO orthopedagoog generalist (OG)
• Register Vaktherapie

 

Overige accreditaties kunnen in overleg worden aangevraagd.

 

Inschrijvingen

Het congres over emotionele ontwikkeling en verstandelijk beperking vond plaats op 10 februari 2017 van 9:30 tot 17:00 in Utrecht. De inschrijfkosten bedragen €175,00 p.p. ( inclusief handboek Emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking, lunch, koffie en thee). FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

 

Meer informatie:

 

KnopContact

 

 

 

 

 

*/ ?>