Open / Sluiten menu.

De ondersteuning van begeleiders in relatie tot de emotionele ontwikkeling van hun cliënten

  • deze studiedag vond plaats op 24 mei 2016, in 2017 komt er een vervolg
  • docenten: Filip Morisse en Leen De Neve
  • over: over het ondersteunen en coachen van begeleiders bij het afstemming op het ontwikkelingsniveau van cliënten
  • accreditatie is toegekend door NIP/NVO
  • Inclusief boek SEO-R² en SENSEO brochure "De juiste vraag?"

 

FORTIOR scholingen voor professionals in de gehandicaptenzorg

 

Probleemgedrag en psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking stellen professionals in de zorg regelmatig op de proef. Hoewel er vaak begrip is voor dit gedrag, zeker als het gedrag wordt bekeken vanuit het perspectief van de emotionele ontwikkeling, staan begeleiders echt onder druk. Handelingsverlegenheid en burn-out dreigen dan. Eén van de kernproblemen hiervan is dat begeleiders dit gedrag wel diagnostisch kunnen plaatsen, bijvoorbeeld in een ontwikkelingsdynamisch kader, maar dat er nog een grote kloof gaapt tussen de inschatting van (de emotionele ontwikkeling van) een cliënt en de vertaalslag naar het handelen van de begeleider.

 

Tegenwoordig wordt er van uitgegaan dat vooral de omgeving zich dient af te stemmen op de basale emotionele noden van cliënten. Dit stelt behandelaars en begeleiders voor een ingewikkelde opdracht. In de praktijk blijkt dat begeleiders daar niet zomaar voor toegerust zijn. Het komt regelmatig voor dat het team het maar met elkaar moet uitzoeken.

 

Als het gaat om het faciliteren van begeleiders in het zich afstemmen op de emotionele ontwikkeling is het belangrijk dat orthopedagogen, teamcoaches en managers van rol veranderen. In plaats van zich op te stellen als deskundige of baas, zouden ze de rol moeten gaan vervullen van coaches die het team en de individuele medewerker versterken en meer bewust laten worden van emotionele processen bij cliënten en bij zichzelf.

 

Doel en inhoud van deze studiedag

Tijdens deze studiedag wordt inleidend geoefend met een gedeelde visie op emotionele ontwikkeling bij cliënten. De praktijk wijst immers uit dat er nogal wat verschillende interpretaties bestaan van het ontwikkelingsdynamisch model van Došen en de emotionele behoeften bij de verschillende emotionele ontwikkelingsniveaus.

 

Vervolgens worden een aantal handvatten aangereikt voor het maken van de vertaalslag van inschatting van het emotioneel niveau naar de ondersteuning en afstemming van begeleiders. Daarbij horen dus coachingmethodieken (zowel in team als individueel) om professionals te versterken in hun emotionele beschikbaarheid, stressregulatie en mentaliserend vermogen.

 

Het doel van deze studiedag is dat professionals meer zicht hebben op hoe ze zelf (of de begeleiders die ze coachen) nog beter kunnen tegemoet komen aan de emotionele behoeften van hun cliënten en wat zij als professional daarvoor nodig hebben.

 

Doelgroep

De studiedag is zowel voor begeleiders als voor gedragswetenschappers en teamleiders , die zich richten op het begeleiden en ondersteunen van teams en begeleiders.

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door het accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsychologie (K&J)/NVO orthopedagoog generalist (OG).

 

Meer informatie:

KnopContact

 

 

 

 

 

*/ ?>