Open / Sluiten menu.

Studiedag Affectief Bewuste Benadering

De Affectief Bewuste Benadering (ABB) is een relatiegerichte methode die is ontwikkeld door het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking. De ABB is bij uitstek geschikt om in te zetten bij de begeleiding van met mensen met een matige en lichte verstandelijke beperking. Een aantal elementen uit ABB zijn ook heel goed toepasbaar bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

 

De ABB is ontwikkeld om de begeleidingsrelatie tussen cliënt en begeleider sterk te verbeteren. Dat gebeurt enerzijds door het bewust hanteren van emotionele expressie (EE) en anderzijds door het inzetten van relationele vaardigheden en het stimuleren van 'tweerichtingsverkeer'. Daarnaast wordt er met ABB gewerkt aan een aantal voorwaarden die nodig zijn voor een goede begeleiding en is er aandacht voor het systeem van de cliënt, maar ook van dat van de professional. Hoe er bijvoorbeeld wordt omgegaan met emotie in het team (denk aan teamvergadering en overdracht) is een niet te onderschatten factor in de begeleiding.

 

fortior scholing gehandicatenzorg

 

Nieuwste versie van de EE-zelftest

De Experimentele EE-zelftest is een hulpmiddel voor begeleiders om te kijken naar de hoogte van hun eigen EE (Expressed Emotion). Na het invullen van een 20-tal vragen, volgt een uitspraak over de hoogte van de eigen EE. Tijdens de studiedag op 5 februari wordt de nieuwste versie van de EE-zelftest gepresenteerd.

 

Inhoud van de studiedag

Tijdens de studiedag zullen de ontwikkelaars van de Affectief Bewuste Benadering Annemiek Veenstra en Brian Twint zelf aan het woord zijn. Het doel van deze studiedag is een eerste introductie te geven in de werkwijze van de Affectief Bewuste Benadering. Aan de hand van theorie en praktijk zal de methode helder uiteengezet worden. Er is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

 

Aan het eind van de studiedag heb je een indruk gekregen van:
- Wat de Affectief Bewuste Benadering inhoudt
- Hoe je de methode in je benadering van cliënten in kunt passen.
- Hoe je afstand en nabijheid in balans brengt
- Hoe je omgaat met emotie in de begeleidingsrelatie
- Hoe het netwerk van de cliënt invloed krijgt op deze relatie

 

Bekijk hier het programma van de studiedag over de Affectief Bewuste Benadering >>

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor professionals die nog niet bekend zijn met ABB en die werken met mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking, zoals gedragsdeskundigen, trainers, begeleiders, leerkrachten, vaktherapeuten en teammanagers.

 

Inschrijven

De studiedag Kennismaking met de Affectief Bewuste Benadering heeft nooit plaatgevonden.

 

Meer informatie:

 

 KnopStudiedagenArchief

KnopContact

 

 

 

 

 

*/ ?>