Open / Sluiten menu.

Tweedaagse Cursus: Aansluiten bij de Emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking

Kennis over emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking is belangrijk om de begeleidingsstijl goed te laten aansluiten bij de cliënt. Het komt vaak voor dat door begeleiders de nadruk wordt gelegd op het "kunnen". Dit kan leiden tot probleemgedrag omdat de cliënt wordt overschat of juist wordt onderschat. Kennis over emotionele ontwikkeling maakt dat begeleiders beter kunnen inschatten wat de draagkracht van hun cliënt is en dus beter begrijpen wat de cliënt "aankan". Als deze kennis wordt toegepast en geïntegreerd in de dagelijkse omgang met de cliënt, hoeft hij minder gedragsproblemen te laten zien. Kortom, de kwaliteit van leven voor cliënt neemt toe.

 

In de tweedaagse cursus over het aansluiten bij de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking leren begeleiders hoe ze theoretische kennis over emotionele ontwikkeling kunnen vertalen naar handelen in de praktijk.

 

fortior scholing gehandicatenzorg

 

Fasen in emotionele ontwikkeling

Professor Anton Došen ontwikkelde de tot nu meest invloedrijke theorie over emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. Anton Došen omschrijft de emotionele ontwikkeling van mensen in een aantal fasen. In elke fase hebben mensen specifieke emotionele behoeften. Daarnaast bepaalt de fase waarin iemand zich bevindt mede wat de persoon aankan. Anton Došen gaat er van uit dat ieder mens dezelfde fasen doorloopt in zijn of haar emotionele ontwikkeling. Bij mensen met een verstandelijke beperking verloopt deze ontwikkeling waarschijnlijk trager of blijft die steken in een specifieke fase.

 

De Schaal Emotionele Ontwikkeling Revised (SEO-R) wordt gebruikt om in te schatten welk emotioneel ontwikkelingsniveau de cliënt heeft. De SEO-R Kleurenprofiel is een variant op de SEO-R. Met de SEO-R Kleurenprofiel kunnen teams met behulp van gekleurde kaartjes samen inschatten welk emotioneel ontwikkelingsniveau de cliënt heeft. Dit gebeurt meestal onder begeleiding van een orthopedagoog of psycholoog.

 

De inhoud van de cursus

In deze cursus leggen Barbara Boots (orthopedagoog) en Carolien Filius (casemanager en psychomotorisch therapeut) de fasen van de emotionele ontwikkeling gebaseerd op de theorie van Anton Došen uit. Dit gebeurt op een interactieve wijze en er wordt gebruik gemaakt van de SEO-R/ SEO-R Kleurenprofiel.

 

Nadat de theoretische basis is gelegd maken Barbara en Carolien een overgang naar de praktijk door middel van het bespreken van casuïstiek. Hoe sluit je in de begeleiding aan bij het emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt?

 

Tijdens de cursus zal ook uitgebreid worden ingegaan op een aantal casussen die door deelnemers zelf worden ingebracht.

 

Bekijk hier het programma van de cursus >>

 

Doelgroep

De cursus is voornamelijk bedoeld voor professionals die werken met kinderen en/of volwassenen met een verstandelijke beperking, zoals begeleiders, docenten in het speciaal onderwijs, logopedisten of vaktherapeuten.

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de SRVB voor 12 punten.

 

Inschrijven

De cursus over het aansluiten bij emotionele ontwikkeling was op 13 en 27 november 2014 in Utrecht van 10:00 tot 17:00. De cursus wordt niet meer herhaald.

 

 Meer informatie:

 

 KnopStudiedagenArchief

KnopContact

 

 

 

 

 

*/ ?>